Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

 1. Honden moeten aantoonbaar beschermd zijn tegen de gebruikelijke ziektes. Dit kan via regelmatige entingen of via titerbepaling. Voor aanvang van de eerste les willen wij graag het entingsboekje inzien.
 2. De honden hebben een niet slippende halsband/tuigje om (of een halsband dat ( die) als zodanig kan worden gebruikt) met daaraan een lijn van 1,5 m of langer. Alleen dan kan aan de cursus worden deelgenomen. Andere materialen zijn niet toegestaan. Indien blijkt dat er buiten het terrein van Honden van Bergh een hond-onvriendelijk correctiemiddel wordt gebruikt, behouden wij het recht voor om de toegang tot het terrein te ontzeggen en deelname aan cursussen per direct uit te sluiten. Er zal dan ook geen restitutie van het betaalde cursusgeld plaatsvinden.
 3. Kinderen zijn welkom. Als ze jonger zijn dan 12 jaar mogen ze niet met de hond trainen. Voor kinderen in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar is dit ter beoordeling van de instructeur. Uitzondering hierop zijn de speciale kids lessen en workshops
 4. Er wordt gewerkt met een strippenkaart. Afmeldingen minder dan 24 uur van te voren kosten een strip.
 5. In het geval dat u door overmacht langere tijd niet kunt deelnemen aan de cursus, zullen wij in overleg met u tot een gepaste oplossing proberen te komen.
 6. De hond dient voor aanvang van de les goed uitgelaten te zijn. Indien de hond zich tijdens de les ontlast dient de cursist dit op te ruimen.
 7. De hond moet ruim van te voren gegeten hebben (indien van toepassing voor de tijd van de dag)
 8. Honden van Bergh is niet aansprakelijk voor schade toegebracht of vermiste eigendommen, van welke aard ook.
 9. U dient WA verzekerd te zijn, ook voor uw hond.
 10. Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald.
 11. Extreme weersomstandigheden vallen onder overmacht. De lessen worden een week verschoven.
 12. U dient de auto te parkeren op de door ons aangewezen plekken.
 13. Mensen die meekomen met een cursist vallen onder diens verantwoording en dienen zich aan onze regels te houden.
 14. Zieke en/of kreupele honden worden niet toegelaten op het trainingsveld. De eigenaren kunnen dan zonder hond de lessen volgen. U bent verplicht ons volledig op de hoogte stellen van ziekte of eventuele gezondheidsproblemen van uw hond.
 15. Alle honden dienen aangelijnd te zijn op het terrein.
 16. Honden niet aangelijnd laten kennismaken en/of spelen. Kennismaking wordt begeleid.
 17. Door het aanmelden per e-mail verplicht de cursist zich het cursusgeld en/of de kosten van een privéles of advies te voldoen.
 18. Tot een uur voor aanvang van de les, kunnen wijzigingen optreden.
 19. In bijzondere gevallen kan het aantal combinaties en instructeurs per groep wijzigen.
 20. Indien de instructeur zich niet competent of vaardig genoeg voelt om de vragen van de cursist of het gedrag van de hond op te pakken zal de cursist worden verwezen naar een gedragstherapeut aangesloten bij de SPPD.
 21. Voor aanvang van de eerste les dient u het cursusgeld te hebben voldaan. Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL46INGB0650309987 t.n.v. M. van den Dikkenberg te ’s Heerenberg, onder vermelding van de naam van uw hond, of per contante betaling.

Privacy statement

Hondenschool en coaching In Montferland

%d bloggers liken dit: